Gå videre til innhold
Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Dokument -

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

4.august 2017 møtte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en samlet beitenæring på Lyngnasæter for å diskutere ulvens herjinger på Hadeland, Hurdal og Toten denne sommeren. Beitenæringen vektla behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for de som er rammet. Svaret fra minister Dale og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inneholder få konkrete løsninger.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Relatert innhold