Gå videre til innhold
Jordbruksforhandlingene starter onsdag: jordbruket overrekker kravet

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: jordbruket overrekker kravet

Dato 27. april 2022 11:00 – 12:00

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Forventningene i landbruket er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen.

– Vi går inn i forhandlingene med et bakteppe få kunne forestille seg for ett år siden. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, sier Bjørn Gimming. Han sier at resultatet og signalene fra årets oppgjør blir viktige for næringa: – Det handler om både tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader, sier Gimming.

Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug.
Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug.

– Den beste beredskapen er en løpende matproduksjon, det har krigen i Ukraina vist oss. Da må forholdene legges til rette slik at bøndene kan fortsette å produsere mat, sier bondelagslederen.

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede. Kravdokumentet er tilgjengelig fra kl 11.00.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.

Les mer om jordbruksoppgjøret på bondelaget.no 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055