Gå videre til innhold
Bondelagsleder og leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Lars Petter Bartnes leverer jordbrukets krav på onsdag.
Bondelagsleder og leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Lars Petter Bartnes leverer jordbrukets krav på onsdag.

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: Landbruket overrekker

Dato 26. april 2017

Sted Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Jordbruksoppgjøret setter rammene for hvordan maten i Norge produseres, og bøndenes inntektsmuligheter. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer felles krav til staten ved LMD. Kl 11: Overrekkelse av krav, bildemuligheter Kl 12: Pressekonferanse: Forhandlingsleder og leder i NB Lars Petter Bartnes, leder i NBS Merete Furuberg, forhandlingsleder fra staten Leif Forsell.

Kategorier

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055