Gå videre til innhold
Lansering av Landbruksbarometeret 2023: Kan årets jordbruksoppgjør snu stemningen i landbruket?

Lansering av Landbruksbarometeret 2023: Kan årets jordbruksoppgjør snu stemningen i landbruket?

Dato 3. mai 2023 08:00 – 09:30

Landbruksbarometeret tar temperaturen på norsk landbruk, og gir oss en pekepinn på hvordan situasjonen er. Dette er første barometer etter pandemien, og etter at krigen i Ukraina brøt ut og førte med seg usikkerhet og store kostnadsøkninger.

  • Onsdag 3. mai kl 08.00 – 09.30, frokosten er klar fra kl 07.30.
  • Landbrukets Hus i Oslo og direkte på bondelaget.no og på facebook.com/bondelaget

Fra programmet:

  • Resultater Landbruksbarometeret 2023 ved Anne Bunger, Agri Analyse
  • Sentrale utviklingstrekk i norsk landbruk, knyttet til selvforsyning, inntekt og jordbrukets verdikjede, ved Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse.
  • Fra grasrota: en bonde forteller hvordan det er å være bonde nå.
  • Slik er stemningen blant husdyrprodusentene ved Sveinung Svebestad, styreleder Felleskjøpet Rogaland Agder
  • Er det paralleller til britiske bønder? Minette Batters, leder National Farmers’ Union (NFU) – det britiske bondelaget er med på video.
  • Hvor står norsk landbruk i dag? Samtale om situasjonen i landbruket med politisk analyse mellom kommentator Anne Ekornholmen i Nationen og møteleder Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag.

Landbruksbarometeret tar tempen på norsk landbruk!

Barometeret gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende utvikling. Vi synliggjør omfanget av næringen for å vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. I tillegg undersøker vi utviklingen i bondens forventinger og oppfatning av egen situasjon.

Det er Agri Analyse som står bak Landbruksbarometeret, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank, og Felleskjøpet Rogaland Agder. Se tidligere utgaver av Landbruksbarometeret her.

Send en epost til guro.bjornstad.heimly@bondelaget.no hvis du ønsker å delta fysisk.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055