Gå videre til innhold

Tilbakemeldinger i jordbruksoppgjøret

Dato 8. mai 2015 12:00 – 13:00

Sted Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter staten i Landbruks- og matdepartementet kl 12.00 for å gi tilbakemelding om det blir forhandlinger eller ikke i jordbruksforhandlingene.

Kategorier

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055