Gå videre til innhold
Fra venstre: Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag og Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag.
Fra venstre: Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag og Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag.

Pressemelding -

Bjørn Gimming (48) fra Østfold valgt som ny leder i Norges Bondelag.

Under årsmøte til Norges Bondelag ble Bjørn Gimming valgt som ny leder. Gimming er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå.

Han har også god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Gimming har også hatt ansvar for Bondelagets internasjonale arbeid i flere år.

- Dette er et verv jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. I starten nå blir det viktig for meg å reise rundt og lytte til hva medlemmene har å si, sier Gimming.

Gimming sier han ønsker å løfte medlemsdemokratiet videre, løfte inntektskampen og løfte den sosiale stillingen til bonden i årene som kommer.

- Jeg ønsker å være en samlende person. En person som ser alle sidene av landbrukspolitikken og hvordan den virker, sier han.

- Som person er jeg grundig, reflektert og kunnskapsrik. Jeg har med meg mye erfaring fra mange år i Norges Bondelag, som jeg skal bruke til det beste for organisasjonen, avslutter han.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og har vært 1. nestleder siden 2016.

Egil Christopher Hoen er valgt som 1. nestleder. Hoen er fra Hokksund og driver med korn, gris og storfekjøtt. Har vært medlem av Norges Bondelag i godt over 20 år.

- Det viktigste blir å fortsette inntektskampen. Dessuten ønsker jeg å bidra til å samle Bondelaget. Jeg ønsker en felles kraftsamling mot mål om høyere inntekt og høyere verdsetting av bondens arbeid, sier Hoen.

Bodhild Fjelltveit (37) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Fjelltveit driver med sau og har et sterkt engasjement for at å ta hele landet i bruk, store som små. Her skal Bondelaget gjør en viktig jobb for medlemmene og som næringsorganisasjon i årene fremover, understreker hun.

- Vi må løfte frem det særegne ved norsk landbruk. Det betyr blant annet å ta i bruk alle arealene vi har og utnytte ressursene som ligger der. Å ha dyra ute på beite er både god ressursbruk og bra for dyrene. Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover, mener Bodhild Fjelltveit.

Styret i Norges Bondelag består nå av:

Bjørn Gimming, leder

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder

Erling Aas-Eng, medlem

Arthur Salte, medlem

Solveig Bratteng Rønning, medlem

Merete Sund, medlem

Thorleif Müller, 1. varamedlem

Peder Nernæs, 2. varamedlem

Ragnhild Duserud, 3 varamedlem

Elisabeth Irgens Hokstad, ordfører

Karl Fredrik Okkenhaug, varaordfører

Kontaktpersoner:

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag, mobil 412 75 230

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder, mobil 90 75 19 87

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder, mobil 90 98 59 32

Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef, mobil 975 99 866

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055