Gå videre til innhold
Denne trioen skal lede 60 000 bondelagsmedlemmer: Bodhild Fjelltveit, Egil Chr. Hoen og Bjørn Gimming.
Denne trioen skal lede 60 000 bondelagsmedlemmer: Bodhild Fjelltveit, Egil Chr. Hoen og Bjørn Gimming.

Pressemelding -

Bjørn Gimming (50) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder i Bondelaget de to siste årene.

Gimming er bonde på Idd i Østfold og driver med korn, storfe og skog. Han har siden 2021 vært leder. Før han ble leder har han vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd Bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og ble valgt som 1. nestleder i 2016.

- Jeg er ydmyk for den tilliten årsmøtet har vist meg og vil stå på med full kraft i det neste året for medlemmene i Norges Bondelag, sier Gimming.

Han forteller at de to siste årene som leder i Norges Bondelag har vært svært givende.

- Vi har måttet håndtere store utfordringer, blant annet ettervirkningene av pandemien og ikke minst konsekvensene av krigen i Ukraina. Jeg har gledet meg til hver dag og muligheten til å kunne gjøre en forskjell for medlemmene og for norsk matproduksjon, forteller Gimming.

To viktige saker framover

Videre sier han at han har lyst å fortsette den jobben som er startet. Han nevner blant annet at det å reise rundt i landet, treffe bønder, og bruke den kunnskapen til å finne gode løsninger gir stor motivasjon.

- Nå har vi lagt bak oss to viktige jordbruksoppgjør, som for første gang på flere tiår har bidratt til å redusere inntektsgapet mellom oss bønder og andre grupper. Men fortsatt har ikke regjeringen lagt fram opptrappingsplanen og nytt tallgrunnlag for Stortinget. De to sakene blir de viktigste de neste månedene, sier Gimming.

- Samtidig må vi ikke glemme at vi skal jobbe med store og små saker som er viktig for bonden. Hverdagsbondelaget er viktig og vi må også ha fokus på å utvikle organisasjonen, avslutter Gimming.

Egil Christopher Hoen (48) fra Hokksund er gjenvalgt som 1. nestleder. Hoen driver med gris og korn, og har i over 20 år vært medlem av Bondelaget.

- Det er en stor tillit å få lov til å være en del av ledertrioen og forhandlingsutvalget i Norges Bondelag. Det aller viktigste er å få på plass bedre vilkår for bonden, men det er samtidig veldig meningsfylt å få stake ut kursen for en bærekraftig og økende selvforsyning av norske landbruksprodukter, sier han.

Bodhild Fjelltveit (39) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble gjenvalgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

- Det er alltid stort å få tillit til å gjøre en jobb for næringa og 60.000 medlemmer. Jeg blir både rørt og takknemlig, og skal forvalte tilliten så godt jeg kan. Det som blir viktig framover er inntekt på nivå med gjennomsnittet i samfunnet. Det innebærer et nytt tallgrunnlag som gjør at vi kan måle på nivå, og en opptrappingsplan som gjør at vi kan nå målet om å tette inntektsgapet, sier hun.

Det nye styret i Norges Bondelag består nå av:

 • Bjørn Gimming, leder
 • Egil Christopher Hoen, 1. nestleder
 • Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder
 • John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem (ikke på valg)
 • Konrad Kongshaug, styremedlem (ny)
 • Åse Sundvor, styremedlem (ny)
 • Arthur Salte, styremedlem
 • Merete Sund, styremedlem fra Nortura
 • Thor Johannes Rogneby, styremedlem fra Felleskjøpet (ikke på valg)
 • Solveig Bratteng Rønning, styremedlem fra TINE
 • Jorunn Henriksen, styremedlem fra Norges Bygdekvinnelag
 • Henrik Nordtun Gjertsen, styremedlem fra Norges Bygdeungdomslag
 • Erlend Fiskum, 1. varamedlem (ny)
 • Sven Martin Håland, 2. varamedlem (ny)
 • Mari Trosten, 3. varamedlem (ny)
 • Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører
 • Bente Gro M. Slettebø, varaordfører

Kontakt:

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag, telefon: 412 75 230
Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon: 907 51 987
Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon: 909 85 932

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055