Gå videre til innhold
Bjørn Gimming går på sin fjerde periode som bondelagsleder.
Bjørn Gimming går på sin fjerde periode som bondelagsleder.

Pressemelding -

Bjørn Gimming (51) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

(Lillehammer, 13.06.2024) Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder i Bondelaget de tre siste årene.

Gimming er bonde og agronom med høyere utdanning i landbruksfag. Han bor på Idd i Østfold og driver med korn, storfe og skog. Han har siden 2021 vært leder. Før han ble leder har han vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd Bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag, og ble valgt som 1. nestleder i 2016.

– Jeg er ydmyk over å få fornyet tillit fra årsmøtet. Jeg ser frem til å fortsette et viktig arbeid på vegne av våre medlemmer og den norske bonden. Det føles godt å få bruke mye av tiden min i arbeidet for et sterkere landbruk, sier Gimming.

Gimming har de siste årene forhandlet frem viktige jordbruksoppgjør, og påpeker at vi har mange utfordringer foran oss i tiden framover.

– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet for bøndene, som hver dag produserer verdens reneste og tryggeste mat. Vi har enorm støtte blant befolkningen, og den tilliten skal vi forvalte klokt i årene fremover, samtidig som vi skal løse krevende utfordringer for bonden, sier han.

Flere områder står i fare for å stå helt uten aktivt jordbruk, og bønder over hele landet blir mer sårbare. Gimming mener utviklingen må snus for å styrke den nasjonale beredskapen i møte med en urolig tid.

– Vår beredskap avhenger av et aktivt jordbruk i hele landet, og nå står flere områder i fare for å miste aktivt jordbruk. Bønder står i fare for å miste kolleger, og viktige tjenester som veterinær, dersom det ikke tas grep. Dette er et problem for samfunnet, og bonden blir mer sårbar, sier Gimming.

Bodhild Fjelltveit (40) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til 1.nestleder, og fortsetter dermed som en del av Bondelagets ledertrio etter å ha vært 2. nestleder siden 2020.

forteller at lysten til å fortsette som tillitsvalgt i styret i Norges Bondelag handler først og fremst om at hun, sammen med resten av styret, kan gjøre en jobb for medlemmene.

– Det er mange landbrukspolitiske saker på agendaen som vil få stor betydning for landbruket. Jeg tror at med min kunnskap og erfaring kan jeg være med på å påvirke i den retningen medlemmer ber oss om. Vi trenger at både politikere og opinionen forstår viktigheten og verdien av det å ha en trygg matproduksjon i hele landet, både med tanke på matsikkerhet og totalberedskapen, forteller hun.


Egil Hoen (49) fra Hokksund er etter et benkeforslag valgt til 2. nestleder i Norges Bondelag. Hoen har siden 2021 vært 1. nestleder. Han stilte seg til disposisjon for en ny periode som del av ledertrioen i Bondelaget, men valgkomiteen innstilte Erlend Fiskum fra Trøndelag.

-Jeg er veldig glad for at årsmøtet ga meg tillit til å være en del av ledertrioen i Bondelaget. Vi er en sammensveisa gjeng som får til mye sammen. Motivasjonen min er på topp for at det skal være bærekraftig jordbruk og matproduksjon i hele landet. Riktige og forutsigbare rammebetingelser er helt nødvendig for at norske bønder skal kunne drive med noe så uforutsigbart som matproduksjon, sier Hoen.

 • Bjørn Gimming, leder
 • Bodhild Fjelltveit, 1. nestleder
 • Egil Chr. Hoen, 2. nestleder
 • Arthur Salte, Rogaland, styremedlem
 • Konrad Kongshaug, Møre og Romsdal, styremedlem
 • Solveig Bratteng Rønning, Nordland, styremedlem
 • Merethe Sund, Nordland, styremedlem
 • Trond Bjørkås, Nordland, styremedlem
 • Thor Johannes Rogneby, Innlandet, styremedlem
 • Åse Sundvor, Innlandet, styremedlem
 • Henrik Nordtun Gjertsen, styremedlem
 • Even Skårberg Aarnes, Telemark, 1. varamedlem
 • Sven Martin Håland, Rogaland, 2. varamedlem
 • Ane Hjetland Holt, Vestfold, 3. varamedlem
 • Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører, Trøndelag
 • Bente Gro M. Slettebø, varaordfører, Rogaland

Kontakt:

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag, telefon: 412 75 230

Bodhild Fjelltveit, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon: 909 85 932

Egil Hoen, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon: 907 51 987

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055