Gå videre til innhold
Per Håkon Breivik fra Norsk Folkehjelp og Bjørn Gimming fra Norges Bondelag.
Per Håkon Breivik fra Norsk Folkehjelp og Bjørn Gimming fra Norges Bondelag.

Pressemelding -

Bønder hjelper bønder i Ukraina

10 prosent av jordbruksjorda i Ukraina er minelagt. Norges Bondelag og Norsk Folkehjelp går sammen om en mineryddingskampanje for å få ryddet jorda og bidra til ukrainsk matproduksjon.

Krigen i Ukraina har rammet både folk og matproduksjon på en måte ingen har sett maken til i vår del av verden siden andre verdenskrig. I samarbeid med Norsk Folkehjelp lanserer Norges Bondelag en kampanje for å bidra til å rydde miner og eksplosiver. Det anslås at over 10 prosent av all jordbruksjord i Ukraina er minelagt i et land som er omtalt som verdens kornkammer.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag er glad for at norske bønder kan hjelpe ukrainske bønder i en vanskelig situasjon.

- Det er trist å se på det som utspiller seg på ukrainsk jord. Folk blir sendt vekk fra sine hjem. Ukrainske bønder kjører traktor i skuddsikker vest for å beskytte seg selv, det er svært tøffe tak. Det setter også vår rolige hverdag her hjemme i perspektiv. Det er derfor gledelig og verdifullt at vi i Norges Bondelag nå kan få bistå den ukrainske bonden i en vanskelig tid, sier Gimming.

I Ukraina er store arealer er minelagt eller fullt av udetonerte bomber og raketter. I områdene som er frigjort fra russisk okkupasjon har russerne minelagt jordene før de ble jaget ut. Dette gjør at jorda ikke kan brukes til matproduksjon. Flere bønder har blitt drept etter at de har kjørt på landminer under våronnarbeid.

- Krigen har skapt en sårbar situasjon, og en stor usikkerhet for matvareberedskapen. Vi vet aldri når en krise kan ramme, og derfor må vi sikre at det produseres mat på den matjorda der det lar seg gjøre. I Ukraina, som er svært viktig for hele verdens matberedskap og matsikkerhet, og hos selv, understreker Gimming.

Norges Bondelag skal gjennomføre en innsamlingsaksjon, og har donert 100 000 kroner til prosjektet som alle kan støtte.

- Vi i Bondelaget har gitt 100.000 kr til minerydningsprosjektet til Norsk Folkehjelp, og vi skal gjennomføre en innsamlingsaksjon i perioden framover for å bistå slik at ukrainske bønder med trygghet kan ta i bruk matjorda si og produsere mat. Nå håper vi på at mange også utenfor næringa, vil være med å bidra, sier Bjørn Gimming.

Tryggere matproduksjon

Midlene som blir samlet inn vil blant til å kartlegge og rydde mine, klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon i det krigsherjede landet. I tillegg til sivile gis opplæring i å beskytte seg under bombeangrep og hvordan de ferdes trygt i områder med miner og udetonerte eksplosiver.

Leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Per Håkon Breivik uttrykte stor takknemlighet for Bondelagets støtte i sin hilsen til årsmøtet onsdag 14. juni.

- Vi er veldig takknemlige for at Norges Bondelag har tatt initiativ til å samle inn penger til Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram i Ukraina. Omfanget av miner og udetonerte eksplosiver som ligger igjen på ukrainske åkre, mangler sidestykke i moderne tid. Neste måned setter vi i gang med rydding av miner og blindgjengere i Ukraina, og da blir en av de aller viktigste oppgavene våre nettopp å trygge jordbruksarealer, sa han.

Frykt og uro preger hverdagen til ukrainske bønder som ikke med sikkerhet kan bruke matjorda si.

- Mange bønder er totalt avskåret fra å dyrke jorda uten å risikere liv og lemmer. I landet som gjerne kalles Europas kornlager, får dette store konsekvenser ikke bare for befolkningen i landet, men også for den globale matsikkerheten, sa Breivik.

- Folkehjelpas visjon er «solidaritet i praksis», og dette er en treffende beskrivelse for den solidaritet Bondelaget nå utviser overfor sin ukrainske søsterorganisasjon i en bekmørk tid. Jeg har blitt bedt om å hilse så mye fra våre ukrainske mineryddere. De setter pris på støtten og er ivrige etter i å komme i gang med et livsviktig arbeid, avsluttet Per Håkon Breivik i sin appell til Bondelagets årsmøte.

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055