Gå videre til innhold
Borgelig kaos i landbrukspolitikken

Pressemelding -

Borgelig kaos i landbrukspolitikken

Blå landbrukspolitikk vil gi mindre norsk mat

Ifølge Norges Bondelag går de tydeligste politiske skillelinjene mellom KrF, SP, Ap og SV på den ene siden og Høyre, Venstre og FrP på den andre siden. Den blåeste modellen vil gi et landbruk som ikke drar nytte av ressursgrunnlaget i Norge og vil gi en nedgang i norsk matproduksjon. På borgelig side er dessuten sprikene store.

Vedlagt ligger en fullstendig oversikt over hva som skiller partiene i landbrukspolitikken til bruk i redaksjonene frem mot valget.

- En politikk som fører til økt import handler ikke om tilgang på delikatesser og spesialiteter, men om hvilke ressurser som nyttes i vår matproduksjon. Skal vi utnytte beiteressursene over hele landet – eller øke importen av fôrvarer? Vil vi fortsatt foredle kortreiste norske råvarer selv? spør leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke

”Norsk matproduksjon står på spill – valget er ditt 9. september” er et av slagordene til Norges Bondelag i denne valgkampen. Høsten mat er et matvalg.
Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055