Gå videre til innhold

Pressemelding -

Gode landbruksintensjoner fra Arbeiderpartiet – mer handling

I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til
partiprogram for den neste fireårsperioden. Norges Bondelag er fornøyde med de
overordnede målene partiene har for landbruket.

– Det er lov å skryte av Arbeiderpartiet i dag, sier leder
i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk
over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk.

- Helt konkret er det positivt at Ap vil sikre et sterkt
importvern, videreføre markedsordningene for landbruket og sikre samvirkets
rolle som markedsregulator, sier Nils T. Bjørke.

Norges Bondelag registrerer at Arbeiderpartiet vil sikre en
inntekstutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, men
det må mer til for å nå Ap og regjeringens mål om økt matproduksjon.

- Skal vi produsere mer mat må det et krafttak til
for at bønder for å løfte økonomien i matproduksjonen, sier Nils T. Bjørke. Det
nytter ikke med god inntektsutvikling i prosent når nivået er så lavt i
utgangspunktet. Det må lønne seg mer å bruke penger på matproduksjon.

Arbeiderpartiet går også inn for styrt avvikling av
pelsdyrnæringen.

-  Skal dette få troverdighet i forhold til
dyrevelferdshensyn må Arbeiderpartiet følge opp med forbud mot import og
omsetning av pels i Norge. Pelsdyrnæringen rammes av at enkelte aktører har
drevet uforsvarlig, sier Bjørke

Arbeiderpartiet har signalisert at jordvernet kan komme til
å måtte vike for et mål om raskere utbygging av nye boliger i pressområdene.

-  Bare 3 prosent av arealet vårt er dyrket mark.
Skal vi nå Arbeiderpartiet og regjeringens mål om å øke den norske
matproduksjonen i samsvar med befolkningsøkningen vil vi ha behov for denne
jorda i fremtiden.

-  Flere byggeprosjekter drar ut i tid fordi
utbyggeren håper på å få konsesjon til å bygge på matjord. En strengere
håndhevelse av jordvernet vil tvinge utbyggeren til å velge andre arealer med
en gang, og på den måten kan regjeringen sørge for at nye boliger blir bygd
raskere.  

Emner

Kategorier

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055