Gå videre til innhold
Helga Pedersen blir ny organisasjonssjef i Finnmark Bondelag.
Helga Pedersen blir ny organisasjonssjef i Finnmark Bondelag.

Pressemelding -

Helga Pedersen til toppjobb i Bondelaget

– Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Helga Pedersen, ny organisasjonssjef i Finnmark Bondelag. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård er glad Bondelaget styrker laget i nord.

Pedersen har lang fartstid bak seg i politikken som både fiskeriminister under Stoltenberg regjeringen, parlamentarisk leder og nestleder i Arbeiderpartiet. Hun har erfaring som bonde selv og har vært opptatt av landbrukspolitikk i mange roller. Nå blir hun organisasjonssjef i Finnmark Bondelag og Hjørnegård er glad hun vil bli med på Bondelaget.

–Vi er svært glade for at Helga nå har takket ja til en viktig jobb i Norges Bondelag. Vi trenger gode folk som jobber for å styrke organisasjonen vår og det sårbare landbruket i nord. Nord-Norge er et svært viktig område hvor landbruket er en betydelig aktør i næringslivet. Hun blir en god ressurs for Finnmark Bondelag, sier Hjørnegård.

Pedersen har fram til høsten 2023 vært ordfører i Tana kommune, og er nå klar for nye utfordringer. Før politikerkarriæren jobbet hun som lærer ved Tana videregående skole, og førstekonsulent for Finnmark fylkeskommune. Hun har også tidligere vært fylkesordfører i Finnmark.

–Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Det er en profesjonell organisasjon med dyktige tillitsvalgte som setter dagsorden. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen.

Selv har hun et sterkt engasjement fra landbruket.

–Jeg er vokst opp på sauebruk i Tana, som jeg selv hadde ansvaret for frem til 2018. Da valgte jeg å slutte mens leken var god. Men jeg har fortsatt med å være medlem i Bondelaget, og jeg synes det er svært viktig å sikre rammevilkår og utviklingsmuligheter for landbruket i den tida vi lever i, påpeker Pedersen.

Nord-norsk landbruk er viktig for Norges beredskapsevnene og bosettingen i hele landsdelen. Pedersen ønsker å bidra til at landbruket i nord løftes mer opp på agendaen.

–Hvert bruk er en hjørnesteinsbedrift! Landbruket i nord er viktig for bosetting, sysselsetting og beredskap. I årene som kommer må bøndene overleve økonomisk i tillegg til å klare overgangen både til løsdriftkrav, lavutslippssamfunnet og klimaendringene. Man trenger nok ikke å sitte verken på bondelagskontoret eller traktoren og lure på hva man skal finne på, legger Pedersen til.

Pedersen starter opp i ny jobb 2. januar 2024, og vil bli en viktig ressurs for både bøndene i Finnmark og hele Norges Bondelag i årene framover.

Finnmark Bondelag har 311 medlemmer, og selv om organisasjonssjefen er eneste ansatte vil hun ha kolleger i alle landets fylker. Fylkesleder i Finnmark Bondelag Lise Kaldahl Skreddernes ser fram til at Helga er på plass på nyåret.

–Jeg ser fram til å samarbeide tett med Helga framover. Det er bra at vi i Finnmark Bondelag får en slik ressursperson på laget. Vi skal sammen løfte jordbruket i Finnmark.

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055