Gå videre til innhold
- Høstens valg er et matvalg!

Pressemelding -

- Høstens valg er et matvalg!

- Vil du fortsatt nyte kortreist norsk mat må du bry deg om landbruks- og matpolitikken når du stemmer, uttaler Nils T. Bjørke i forbindelse med årsmøtet i Norges Bondelag som starter i dag. 

”Norsk matproduksjon står på spill – valget er ditt 9. september” blir et av slagordene til Norges Bondelag i denne valgkampen. Slagordet ble lansert under talen som leder Nils T. Bjørke holdt for tillitsvalgte fra hele landet under åpningen av årsmøtet i Loen i Sogn og Fjordane.

- Det er store politiske skillelinjer mellom partiene. Det er ikke bare i butikkhyllene nordmenn velger maten sin, det skjer også ved valgurnene 9. september, sier Bjørke.

Fra talerstolen oppfordrer han alle å sette seg inn i hva de enkelte parti vil med norsk matproduksjon.

- Gå bak de fine formuleringene, det er virkemidlene som må vurderes og partiene må kalle en spade for en spade, formaner Nils T. Bjørke. Han understreker at Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt, men har tydelige meninger om landbrukspolitikken.

Ifølge Norges Bondelag går de tydeligste politiske skillelinjene mellom KrF, SP, Ap og SV på den ene siden og Høyre, Venstre og FrP på den andre siden. Den blåeste modellen vil gi et landbruk som ikke drar nytte av ressursgrunnlaget i Norge og vil gi en nedgang i norsk matproduksjon.

- En politikk som fører til økt import handler ikke om tilgang på delikatesser og spesialiteter, men om hvilke ressurser som nyttes i vår matproduksjon. Skal vi utnytte beiteressursene over hele landet – eller øke importen av fôrvarer? Vil vi fortsatt foredle kortreiste norske råvarer selv? spør Nils T. Bjørke.
 
Årets sene våronn, flom, voldsomt regnvær og isbrannproblemer viser tydelig at landbruket er biologisk produksjon som ikke lar seg styre som en fabrikk. Gode politisk fastsatte rammevilkår må på plass gjennom en aktiv landbrukspolitikk.

– En variert bruksstruktur tilpasset norske geografiske forhold i hele landet er et politisk valg, avslutter Bjørke.


De viktigste tema Norges Bondelag vil løfte i denne valgkampen er:
 

  • Skal vi ha matproduksjon på norske ressursar eller importert råvare?
  • Skal vi sentralisere landbruket eller vil vi ha gårdsbruk også på Vestlandet og i Nord-Norge?
  • Vil vi satse på  markedsliberalisme eller den norske modellen som sikrer trygg matproduksjon i et land med verdens høyeste kostnadsnivå.
  • Skal vi utnytte beite –og  arealressursar eller tillate gjengroing og brakknedlegging?  

Fakta om årsmøtet i Norges Bondelag:

  • Går av stabelen på Alexandria Hotel i Loen i Sogn og Fjordane
  • Varer i tre dager
  • Årsmøtet vedtar næringspolitisk program for de neste 4 år som setter tydelige retning for norsk landbruk
  • Årsmøtet velger nytt styre.
  • Årsmøtet vedtar også en liste med nye utfordringer til Stortinget

Kontakt:      

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke: 90150624
Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Ragna Kronstad: 93 49 74 25

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055