Gå videre til innhold
Gjødselen har steget voldsomt i pris. Her fra Fjærland, Vestland.
Gjødselen har steget voldsomt i pris. Her fra Fjærland, Vestland.

Pressemelding -

Høye gjødselpriser kan true matproduksjonen

Prisveksten på gjødsel er fra 60 til 100 prosent. Nå ber Bondelaget om hjelp før våronna for å unngå lavere matproduksjon.

Bondens kostnader øker og øker. Det er rundt 30 prosent av bøndene som ennå ikke har kjøpt kunstgjødsel for sesongen. De høye prisene er en trussel for mange bønders allerede pressede likviditet. Nå ber Bondelaget om målretta hjelp for å unngå redusert matproduksjon.

Norges Bondelag ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag gå sammen med oss for å finne konkrete løsninger som kan hjelpe bønder som ikke har kjøpt gjødsel, og at regjeringa tar tak i denne utfordringen.

– Vi trenger målretta tiltak for å unngå redusert matproduksjon, og vil gjerne ha med NBS på dette. Tiltakene vi har fått er gode, men likevel ikke er nok til å betale gjødselregningene. Det er kritisk før våronna, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ønsker ikke tilleggsforhandlinger nå

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tatt initiativ til å kreve tilleggsforhandlinger, som kan gjøres siden vesentlige forutsetninger for jordbruksavtalen er brutt. Norges Bondelag ønsker ikke å gå i en bred prosess med tilleggsforhandlinger nå, men inviterer NBS med på å finne en løsning for gjødsel-knipa.

– De siste ukene har vi fått til gode ordninger med strømpakka og tidlig utbetaling av kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten i år, uten å gå til tilleggsforhandlinger. Situasjonen er kritisk. Det er likevel mest treffsikkert for å få rask kompensasjon til bonden å fortsette i samme sporet, uten å bruke ressurser på tilleggsforhandlinger, sier Bjørn Gimming. – Som vanlig vil vårens jordbruksoppgjør sikre full kostnadsdekning, tilleggsforhandlinger vil ikke endre på det.

Bondelagets mål er å sikre bonden midler, slik at de har tilstrekkelig likviditet i en tid der kostnadene øker voldsomt.

– Nå er det viktig å bruke all kraft for å få et best mulig resultat for bonden i vårens jordbruksforhandlinger for å sikre matproduksjonen. Skal vi ha med oss bonden videre, må vi starte tettingen av inntektsgapet slik at bonden kan oppnå inntekt på nivå med andre, sier Bjørn Gimming.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Pressekontakt

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901