Gå videre til innhold
- Ikke det landbruket vi vil ha

Pressemelding -

- Ikke det landbruket vi vil ha

- At jordbruk handler om å bruke jorda, er sjølsagt for de fleste. Dessverre er ikke regjeringa vår så opptatt av det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK Brennpunkt sendte i går kveld dokumentaren Fremtidsbonden som viser ei utvikling der gårder legges ned, deler av landet gror igjen og at matproduksjonen sentraliseres til Østlandet. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes advarer mot at landbruket føres i ei retning der vi ikke lenger tar hensyn til hvor jordressursene ligger.

- Konsekvensen av regjeringas ensidige satsing på stordrift, er at store jordarealer ikke vil bli drevet og landskapet gror igjen. Vi kan ikke havne i den situasjonen at vi løsriver jordbruket fra selve jorda, advarer Bartnes.

- Det handler om politisk vilje til å satse på norsk landbruk. Dersom regjeringa virkelig mener at de ønsker et landbruk i hele Norge, må de ta grep i de kommende jordbruksforhandlingene. Landbrukspolitikken er avgjørende for hvordan norsk landbruk skal se ut.

Flere endringer siden 2013

Siden FrP og Høyre kom til makta i 2013 har de gjennomført flere endringer i landbrukspolitikken i retning større bruk og et mer sentralisert landbruk.
- Regjeringas krav til større bruk betyr store investeringer for den enkelte bonde. Men det må også være lønnsomt å investere i mindre og mellomstore gårder, der hvor landskapet ligger best til rette for det, sier Lars Petter Bartnes.

Bondelagslederen synes det er bra at NRK Brennpunkt har satt fokus på den dreininga som er i ferd med å skje i norsk landbruk under den sittende regjeringa.

- Det angår oss alle

- Endringer i landbruket angår oss alle. Et gjengrodd landskap gjør Norge mindre attraktivt, både for utenlandske turister og for oss som bor her. Landbruket som grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping blir også sterkt svekka dersom vi får ei sentralisering av norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

- Forbrukerne rangerer trygg mat og god kvalitet høyere enn pris, likevel prioriterer denne regjeringen pris. Jeg tror det er viktig at forbrukeren får se hvilken retning regjeringa fører norsk landbruk i, avslutter lederen i Norges Bondelag.

Kontakt:

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes tlf 900 84 576

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen tlf 975 99 866

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055