Gå videre til innhold
Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming
Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming

Pressemelding -

Ikke godt nok for å gi mer selvforsyning

Norges Bondelag har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta. – Bra at Regjeringa legger fram denne planen, men det er ikke godt nok for å bidra til økt selvforsyning, sier Bjørn Gimming.

For å være trygg på at vi har god matsikkerhet og matproduksjon over hele landet, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet. I dag har regjeringa presentert sin opptrappingsplan og hvordan regne ut bondens inntekt, noe Norges Bondelag har jobbet for gjennom mange år.

– Det er på høy tid at regjeringa endelig kommer med sitt forslag, men dette er ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. Økonomien på mange norske gårder er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Nå ligger ansvaret i Stortinget, og et nytt tallgrunnlag skal brukes allerede i jordbruksforhandlingene denne våren.

– Dette er for defensivt fra regjeringa, nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen, vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier Bondelagslederen.

Innledende kommentarer til forslagene:

  • Regjeringa vil legge inn et effektivitetskrav som blir for stramt. Det er store variasjoner i de naturlige forutsetningene på norske gårder, og det må inntekstberegningen ta hensyn til.
  • Regjeringa holder på at et årsverk i landbruket er flere timer enn for lønnsmottakere. Dette er utdatert. Når bondens inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere, må det vi sammenligner være mest mulig likt. Det er et prinsipielt spørsmål, selvsagt skal det være like mange timer bak et årsverk i landbruket som i resten av samfunnet.
  • Bondelaget mener også at egenkapitalen bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning. Vi har i lang tid krevd at inntekt til arbeid og egenkapital skilles når bondeinntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere, og det grepet tar regjeringa nå. De har ikke vist noen tall, derfor kan ikke vi gi noen konkret vurdering av hva forslaget betyr sammenlignet med hva Bondelaget har ment.

Deler målet om økt selvforsyning

Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga.

– Det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Stortinget må lande denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag allerede til vårens forhandlinger, sier Gimming.Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055