Gå videre til innhold
Ikke tilstrekkelig grep for importvernet

Pressemelding -

Ikke tilstrekkelig grep for importvernet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, vil ikke regjeringen gjøre endringer i importvernet som virkelig monner, mener Norges Bondelag.

På mange jordbruksvarer har importen nå nådd et så høyt nivå, at det setter norsk matproduksjon under press. Et velfungerende importvern er avgjørende for å styrke norsk matproduksjon. Dermed gjør regjeringa det vanskeligere å nå egne mål om økt selvforsyning, og de følger ikke opp Stortingets vedtak om å bruke handlingsrommet i tollvernet.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke benytter muligheten til å gjøre nødvendige grep i importvernet, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en overgang fra kronetoll til prosenttoll for hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri. Norges Bondelag hadde håpet regjeringen benyttet muligheten også for flere produkter. Særlig produkter med stort volum som har betydning for vår selvforsyning og matberedskap.

– Dagens importvern er svekket, men regjeringen gjør ikke noe med det. De følger ikke opp Stortingets klare føring som ville gitt norske produkter nødvendige fortrinn foran importerte varer. Dette er jeg veldig skuffet over, sier Gimming.

Slik importvernet på viktige norske landbruksvarer nå blir praktisert, følger det ikke hensikten med å utjevne forskjeller i kostnadsnivå mellom Norge og land som eksporterer til oss. Det gjør at vi går glipp av norsk produksjon når importen øker. 

– Dette handler om hvilken mulighet vi har til å produsere den maten vi har gode forutsetninger for her til lands, sier Gimming.

Døren på gløtt

Gimming mener regjeringen har åpnet døren på gløtt ved å gå over til prosenttoll for en del grønnsaker. Dette er bra, men monner lite når store volumprodukter ikke er tatt med.

– Vi vet eksempelvis at potetproduksjonen til industri utfordres kraftig av import. Dette er produkter som vi har de beste forutsetninger for å være selvforsynte med, sier Gimming.

Han sier videre at importvernet er helt avgjørende for å kunne opprettholde en konkurransedyktig jordbruksproduksjon og næringsmiddelindustri over hele landet.

– Nå forventer vi at Stortinget følger opp sitt vedtak fra juni i år og innfører prosenttoll på flere varer enn det regjeringen foreslår. Innføring av prosenttoll var en forutsetning da SV sikret flertall for årets jordbruksavtale, sier Gimming videre.

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901