Gå videre til innhold
Jordbruksforhandlingene starter mandag

Pressemelding -

Jordbruksforhandlingene starter mandag

Landbruket overrekker kravet til staten mandag 25. april kl. 12.00

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet. Jordbruksoppgjøret setter rammene for hvor og hvordan maten i Norge skal produseres, og bøndenes inntektsmuligheter.

  • Kl 12.00 Overrekkelse av krav og bildemuligheter
  • Kl 13.00 Pressekonferanse
  • Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergaten 9 (R6)

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Leif Forsell er også til stede. Kravet er tilgjengelig fra kl 12.00.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket tirsdag 3. mai

Forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest fredag 13. mai

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Relaterte events