Gå videre til innhold
Jordbruksforhandlingene starter onsdag: jordbruket overrekker kravet

Pressemelding -

Jordbruksforhandlingene starter onsdag: jordbruket overrekker kravet

27. april kl 11 presenterer bondeorganisasjonene årets krav i jordbruksforhandlingene. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, og forventningene er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Onsdag 27. april:

Forventningene i landbruket er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen.

– Vi går inn i forhandlingene med et bakteppe få kunne forestille seg for ett år siden. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, sier Bjørn Gimming. Han sier at resultatet og signalene fra årets oppgjør blir viktige for næringa: – Det handler om både tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader, sier Gimming.

– Den beste beredskapen er en løpende matproduksjon, det har krigen i Ukraina vist oss. Da må forholdene legges til rette slik at bøndene kan fortsette å produsere mat, sier bondelagslederen.

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede. Kravdokumentet er tilgjengelig fra kl 11.00.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055