Gå videre til innhold
Arkivfoto: Fra da leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, og lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes overleverte jordbrukets krav i 2020.
Arkivfoto: Fra da leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, og lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes overleverte jordbrukets krav i 2020.

Pressemelding -

Jordbruksforhandlingene starter tirsdag: landbruket overrekker kravet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Tid:     Tirsdag 27. april klokken 11.00

Sted:  Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Det er begrenset med plasser, så de som vil delta fysisk, må melde seg på til guro.bjornstad.heimly@bondelaget.no

Pressekonferansen vil også strømmes, og kan følges på bondelaget.no.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er forventningsfull før jordbruksoppgjøret.

— Vi forhandler om inntektsmulighetene for bønder. Det er nødvendig å løfte inntektene i jordbruket for at vi fortsatt skal drive jorda og produsere mat, sier Bartnes, og minner om at dette handler om hvordan maten skal dyrkes og hvordan landet skal se ut.

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet 15. mai.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055