Gå videre til innhold
Kan vi redde norsk matproduksjon?

Pressemelding -

Kan vi redde norsk matproduksjon?

Befolkningsveksten gjør at vi bygger flere boliger, næringsbygg og infrastruktur. Men hva hjelper det om vi ikke klarer å møte behovet for mer mat, siden mye av utbyggingen går på bekostning av matjorda.

Norges Bondelag inviterer politikere, arealutviklere og arkitekter til matjordkonferansen 2013.

Sted: Røde kors konferansesenter i Oslo den 28. februar, kl. 0930-1530
Hausmannsgt. 7, Oslo

Konferansier: Åsmund Nordstoga

Fremtidens byutvikling
I dag utgjør matjord kun 3 prosent av det norske landarealet. Mye av matjorda må ofte vike for raskt voksende tettbygde strøk. Skal vi stole på at verden redder oss med importvarer?

I dag er de politiske partiene splittet om synet på jordvern. Til konferansen kommer representanter fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti for å snakke om matjord og fremtidig byutvikling. Arkitektfirmaet Snøhetta skal presentere sine idéer knyttet til moderne byutvikling og jordvern.

- Hensynsløst
- Den sterke nedbyggingen av matjord de siste årene er hensynsløs overfor kommende generasjoner. Grunnlaget for vår egen matproduksjon må få et sterkere vern både i grunnloven og i lovverket på linje med andre langsiktige verdier som vi har ansvar for å forvalte på vegne av de som kommer etter oss, sier KrFs Dagfinn Høybråten.

Foredragsholdere:
Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag
Liv Signe Navarsete (Sp), Kommunal- og regionalminister
Michael Tetzschner (H), stortingsrepresentant
Dagfinn Høybråten (KrF), stortingsrepresentant
Oskar Puschmann, seniorrådgiver i Skog og landskap
Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk
Maria Svaland, seniorarkitekt i Snøhetta
Marius Holm, daglig leder i Zero

- Vi må respektere og styrke næringselementet i landbruket. Vi må også se på hvordan vi i større grad kan få landbruket til å fremstå som et bidrag til verdiskapningen, sier Høyres Michael Tetzschner.

Tar tusenvis av år
Matjord er en unik ressurs og en forutsetning for å produsere næringsrik mat. Det tar 2000 år å skape 10 cm god matjord. Norges Bondelag ønsker en bærekraftig kombinasjon av vernet landareal og samfunnsutvikling i landet.

- Vi i oppfordrer politikerne til å innføre et juridisk vern av matjord, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Vil verdensmarkedet redde oss?
FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, peker også på viktigheten av at et land i størst mulig grad er selvforsynt av mat.

- Vi anbefaler ingen å gjøre seg totalt avhengige av verdensmarkedet. Det er viktig å stimulere til lokal matproduksjon og opparbeide lagre av mat og korn, sier FAO-direktør Graziano de Silva.

Kontaktpersoner/Påmelding:
OBS: Begrenset antall plasser

Mina Mjærum Johansen, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
22054542

Martin Jacob Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver
martin.jacob.kristoffersen@bondelaget.no
94817063

Related links

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055