Gå videre til innhold
–	Kostnadene må dekkes raskt

Pressemelding -

– Kostnadene må dekkes raskt

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I dag var det møte mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Det er bra at statsråden ser alvoret i den krevende situasjonen landbruket nå er i, sier Gimming.

Ekstra utbetaling i år

Under møtet i dag ble situasjonen i norsk landbruk diskutert og beskrevet. Statsråden bekreftet at ekstra kostnader vil bli utbetalt i år.

– Det vil komme en ekstra bevilgning av tilskudd dette året for å kompensere for den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå står i. Dette er helt nødvendig, og noe vi i Norges Bondelag har bedt om, så dette er positivt. Men utbetalingen må komme så raskt som mulig etter oppgjøret, sier Gimming.

  Gimming sier at det ikke kom noe på strøm ut av møtet. Men statsråden ga uttrykk for at det jobbes med å få på plass en ordning.

  – Det haster å få på plass en ordning som kompenserer de ekstraordinære strømkostnadene som vi opplever denne vinteren, så dette skulle vi ønske statsråden hadde gitt oss noe på. Bondelaget vil fortsette jobben for å få dette til, sier Gimming.

  Bondelaget og Småbrukarlaget ba om et møte med ansvarlige departement med bakgrunn i de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden. I brevet som ble sendt til landbruks- og matminister Sandra Borch, ba faglagene om å drøfte mulige løsninger for å avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen for norske bønder.

  – Vi ba om møte for å understreke den alvorlige situasjonen vi er i, og at det nå er svært nødvendig å skape forutsigbarhet for norsk matproduksjon, sier Gimming.

   Vil gå ut over matproduksjonen

   Gimming legger til at hvis bønder ikke får bedre forutsigbarhet og trygghet for å kunne ivareta sine betalingsforpliktelser, vil det gå ut over matproduksjonen.

   – Det vil gå ut over matproduksjonen i år, men det vil også kunne få langsiktige konsekvenser. Derfor så vi det på som helt nødvendig å få diskutert den akutte situasjonen med statsråden, sier Gimming.

   Norges Bondelag har også sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre om situasjonen.

     Emner


     Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

     Pressekontakt

     Lise Boeck Jakobsen

     Lise Boeck Jakobsen

     Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
     Bjørn Gimming

     Bjørn Gimming

     Pressekontakt Leder 41275230
     Sigrid Hjørnegård

     Sigrid Hjørnegård

     Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901