Gå videre til innhold
Mindre landbruk, mer kapitalplassering

Pressemelding -

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

- Vi risikerer at fritidsinteresser tar over de fleste brukene i deler av landet, på bekostning av ungdom som vil drive gård, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Stortingsflertallet er i ferd med å sette hele prinsippet om hvem som skal eie jorda i spill. Jeg er bekymra, sier Bartnes.

Regjeringspartiene, KrF og Venstre har blitt enige om å endre på priskontrollen på landbrukseiendom. Over to år etter at regjeringa foreslo å fjerne priskontrollen, blir nå den nedre grensa for hvilke eiendommer som skal omfattes av priskontrollen, heva.

Hindrer rekruttering

- Formålet med priskontrollen er å sikre en pris på landbrukseiendommer som gjør det mulig for den enkelte bonden å eie gården sin.Det er viktig for framtidig rekruttering og at prisnivået samsvarer med inntektsgrunnlaget til gården, sier Lars Petter Bartnes.

Priskontrollen gjelder i dag for eiendommer over 25 dekar og en verdi over 2,5 millioner kroner. Grensene bli nå heva til 35 dekar og 3,5 millioner kroner.

- Tallene viser at andelen jord og gårder som går ut av drift er større i områder uten priskontroll og boplikt.En stor andel av eiendommene på Vestlandet og i Nord-Norge faller nå utenfor priskontrollen. Her legges det til rette for at fritidsinteresser og kapitalinteresser går foran jord- og skogbruksinteresser, og det er alvorlig for unge bønder som vil kjøpe og drive gård, sier Lars Petter Bartnes.

Skiller jord og skog

Regjeringspartiene har også fått støtte fra Venstre til å frita reine skogeiendommer fra priskontrollen, og det skal vurderes om priskontrollen også skal fjernes for skogen på kombinasjonseiendommer. Dette er Norges Bondelag sterkt i mot.

- Svært ofte er det de samla innmarks- og utmarksressursene som gir grunnlag for næringsvirksomhet og bosetting på en gård. Å skille regelverket for jord og skog vil bidra til å splitte opp eiendommene, noe som gir et dårligere grunnlag for drift, sier Lars Petter Bartnes.

Bartnes understreker at han er tilfreds med at priskontrollen blir videreført og ikke fjerna i sin helhet, slik regjeringa har foreslått. Da forslaget om å fjerne priskontrollen ble lagt fram i 2013, sendte daværende landbruksminister Sylvi Listhaug ut brev til norske kommuner og bad dem se bort fra priskontrollen.

- Når flertallet i Næringskomiteen nå innstiller på endringer i priskontrollen, forutsetter jeg at Listhaugs brev ikke lenger har en funksjon. Vi må la kommunene få praktisere loven, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Kontakt:

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen tlf 975 99 866

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes tlf 900 84 576

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Pressekontakt

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901