Gå videre til innhold
- Politisk narrespill fra Helgesen

Pressemelding -

- Politisk narrespill fra Helgesen

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv, sier lederen i Norges Bondelag.

- Dette viser at Vidar Helgesen heller ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Lars Petter Bartnes.

Regjeringa har i dag lagt fram ei ny lovendring om begrensninger i uttaket av ulv. Dette skjer ei uke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sendte høringsforslaget ut på høring, og under fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

- Lovendringsforslaget regjeringa legger fram i dag, er det samme som ble sendt ut på høring med tre døgns frist sist fredag. Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saka, og når blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I tillegg til at han mener at den politiske håndteringa av saka har vært under enhver kritikk, er lederen i Norges Bondelag også grunnleggende uenig i vilkåret for lovendringa.

- Denne lovendringa er totalt unødvendig. Det er i dag samsvar mellom naturmangfoldloven og Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, sier Lars Petter Bartnes.

- Hadde Vidar Helgesen tatt seg tid til å gå igjennom høringsinnspillene som han tilsynelatende var interessert i å lytte til, ville han sett han det er mange som påpeker at handlingsrommet for å oppfylle rovviltforliket er til stede i dagens lovverk, understreker Bartnes.

Stortinget vedtok våren 2016 et ulveforlik som sier at det skal være 4-6 ynglinger av ulv i Norge. Ved siste telling var det 9 ynglinger. Vidar Helgesen har helt siden før jul jobba motarbeida dette forliket.

-Dagens forlik fører til ei innsnevring av mulighetene til å regulere og følge opp bestandsmålet som Stortinget har satt. Jeg vil oppfordre de andre politiske partiene på Stortinget til ikke å stille seg bak ei lovendring som påfører beitenæringa et langt større press enn det som er politisk vedtatt, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kontakt:

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes tlf 900 84 576

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen tlf 975 99 866

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055