Gå videre til innhold
Regjeringen ofrer matfatet

Pressemelding -

Regjeringen ofrer matfatet

Ved å si ja til å bygge ned matjord i Trondheim og Vestby, viser regjeringen at de er villige til å ofre matfatet til framtidas generasjoner.

Bare tre prosent av Norges areal er dyrket jord og kun èn prosent egner seg til kornproduksjon. I regjeringsplattformen står det at regjeringen ønsker å «ta vare på god matjord, men balansere jordvernet opp mot samfunnets behov».

Har framtidas samfunn større behov for møbler og bygninger enn matproduksjon? Har samfunnet behov for å bygge et IKEA-varehus i en kornåker når det finnes andre arealer?

- Regjeringen har i dag sagt endelig ja til disse spørsmålene til tross for advarsler fra faglig hold. Dette er intet annet enn en erklæring om en svekkelse av matproduksjon i Norge, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I dag godkjente kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) nedbygging av nærmere 850 dekar dyrket mark i Trondheims-området samt åpnet for at IKEA kan bygge et varehus på det fruktbare Delijordet i Vestby. Tidligere har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) gitt sin velsignelse.

- Departementene har ved flere anledninger uttalt at de legger stor vekt på og stiller seg bak lokalpolitisk enighet. Norges Bondelag er uenige i at framtidas matproduksjon skal overlates til lokale myndigheter. Matjorda er fellesskapets ressurs, og regjeringen bør ha ansvaret for å ivareta disse ressursene, sier Skorge.

Trondheim kommune har allerede en stor tomtereserve som ville dekket det kommende behovet for boliger, uten å bygge ned matjorda. Byen har i tillegg flere nærings, handels- og boområder som i dag er dårlig utnyttet.

IKEA har sagt at en eventuell bygging av varehus på Vestby må skje uten at matproduksjonen blir redusert.

- Det kan se ut som om IKEA tar et større ansvar enn regjeringen for å sikre framtidas matproduksjon, avslutter Skorge.

Kontaktpersoner:

Per Skorge
Generalsekretær
Mobilnr: 97524938
E-post: per.skorge@bondelaget.no


Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055