Gå videre til innhold
Svinebonde innstilt som ny 1. nestleder i Norges Bondelag

Pressemelding -

Svinebonde innstilt som ny 1. nestleder i Norges Bondelag

Valgkomitéen har ønsket å sette sammen en ledertrio med sammensatt kompetanse, sier nestleder i valgkomiteen Kåre Holand.

Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder,  har erfaring fra svinenæringen som leder av Norsvin og som svineprodusent.

-  Hun har lederkompetanse fra Norsvin og dermed erfaring fra en landsomfattende organisasjon. Det betyr at hun kan se hele landet under ett og det er en viktig erfaring å ha med seg inn i toppledelsen av Norges Bondelag, sier Holand.

Ved at Berit Hundåla ikke stilte til gjenvalg mister man en representant for sauenæringen i forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Valgkomitéen innstiller Teig Madsen fra Harstad i Troms som er styremedlem i Nortura som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Han driver med sau og høns.

Nils T. Bjørke er igjen innstilt som leder.

-  Det var ingen diskusjon om topplederen. Det er stor oppslutning om ham i organisasjonene og medlemmene utrykker at de er godt fornøyd med ham, sier Holand.

Brita Skallerud er av valgkomitéen innstilt som 2. nestleder.

-   Brita Skallerud har god erfaring og har mange sterke sider.  Hun er blant annet veldig dyktig ut i media.

Ung kandidat inn.

Valgkomitéen har innstilt melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt 1. varamedlem Han vil dermed stille fast til styremøtene.

-  Vi har innstilt Arnstein Røyneberg fordi vi tror det er behov for yngre krefter inn i styret. Rogaland er et tungt fylke på landbruk og det er bra å få med en fast representant herfra også, sier Holand.  

I tillegg er Nina Kolltveit Sæter (Møre og Romsdal) innstilt som ny styrerepresentant fra Tine BA hvor hun sitter som nestleder.

Einar Froger (Hedmark) og Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag) som begge stilte til gjenvalg er innstilt som styremedlemmer videre.

Kåre Holand sier nestleder i valgkomiteen. Leder i valgnemda Arna Høyland er fortiden sykmeldt.

Det er årsmøtet i Norges Bondelag som velger styremedlemmer.


Emner

Kategorier

Regions


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055