Gå videre til innhold
Taket for strømstøtten i landbruket nedjusteres

Pressemelding -

Taket for strømstøtten i landbruket nedjusteres


– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet. Dette skaper en unødvendig økonomisk utfordring for bønder som allerede er i en presset situasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I dag ble det enighet blant regjeringspartiene om statsbudsjettet. Ifølge protokollen på arbeiderpartiets nettsider blir ikke strømstøtteordningen med et tak på 60 000 kWt videreført i 2023. Dermed blir taket nedjustert til 20 000 kWt fra 1. januar.

Avhengig av forutsigbarhet

Gimming påpeker at endringen av taket var et viktig grep for å skape forutsigbarhet for bonden, ved å gi en visshet om at det vil lønne seg å lagre og selge varene.

– Nå som den forutsigbarheten blir borte kan det bli spesielt utfordrende for grøntprodusenter som produserer på friland. De er helt avhengig av å tørke, kjøle og lagre varene på egne lagre gjennom vinteren. Flere av disse produsentene har et strømforbruk som er tre-fire ganger så høyt som 20 000 kWt. Også flere husdyrproduksjoner opplever utfordringer med taket på 20 000 kWt, sier Gimming og legger til:

– Flere produsenter risikerer dermed store tap ved å holde kjølelagrene for grønnsaker i gang med de ekstraordinære høye strømutgiftene.


Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901