Gå videre til innhold
Tid for å satse på landbruket

Pressemelding -

Tid for å satse på landbruket

Valgresultatet viser klar oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

I gårsdagens Stortingsvalg ble det flertall for et rødgrønt skifte i norsk politikk etter åtte år med borgerlig styre.

– Resultatet betyr at det er mulig med en snuoperasjon og få endret retningen for norsk landbruk. En flertallsregjering må sørge for at det blir mulig for bonden å fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet, understreker Bjørn Gimming.

Inntektsløft og norske ressurser

– Vi skal utvikle et landbruk som bruker mer norske ressurser, som drives i pakt med naturen og som sørger for en større verdiskaping som også kommer samfunnet til gode. Da må ny regjering ta grep for framtidas bonde, og gi et inntektsløft og ei satsing som setter næringa i stand til å møte et endret klima, påpeker Gimming.

Muligheter over hele landet

Valget viser at Arbeiderpartiet er landets største parti og framgang for Sp, Rødt og SV. Alle partiene representerer en annen kurs i landbrukspolitikken.

– Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk. Velgerne har gitt klar beskjed om at de ønsker en annen retning for landbruket, med et mangfold landet rundt. Vi skal jobbe hardt for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de neste fire årene, sier Bjørn Gimming.Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055