Gå videre til innhold
- Total skivebom fra avgiftsutvalg

Pressemelding -

- Total skivebom fra avgiftsutvalg

Et utvalg oppnevnt av regjeringen kom i dag med anbefalinger om flere avgifter i landbrukssektoren. - Utvalgets forslag vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere hvordan bruk av skatter og avgifter kan føre til lavere klimagassutslipp, overleverte i dag sine anbefalinger til finansminister Siv Jensen. Utvalget foreslår flere avgifter for landbruket og forbruker, samt redusert støtte til produksjon av norsk kjøtt. De anslår at konsekvensene av egne forslag er vil være 10-12 prosent redusert sysselsetting i landbruket.

- Hvis utvalgets mål har vært å kreve inn mer penger til statskassa kan det hende de treffer. Hvis målet er reduserte klimagassutslipp og fortsatt miljøvennlig matproduksjon i Norge er dette total skivebom, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Utvalget foreslår blant annet å redusere tilskudd til produksjon av rødt kjøtt i Norge. Det er et klimatiltak i seg selv å la beitedyra spise det som i utgangspunktet er uspiselig for mennesker, nemlig gras. Bartnes viser også til at 20 prosent av storfekjøttet som spises i Norge er importert.

- Norsk storfekjøtt er i snitt dobbelt så klimavennlig som storfekjøttet vi importerte i fjor. Avgiftsutvalgets forslag om å redusere produksjonsstøtten til storfekjøtt vil derfor i praksis føre til mer importkjøtt og økte klimagassutslipp totalt sett, sier Bartnes.

Han viser til at jordbrukssektoren så langt har bidratt i klimadugnaden og er blant de få sektorene som har redusert egne klimagassutslipp.

- Landbruket er i gang med en klimasatsing men husdyr vil alltid bidra til utslipp. Siden 1990 har landbruket redusert sine klimagassutslipp med 15 prosent. Vi vil fortsette klimajobben, men dette må skje gjennom målrettede tiltak, ikke grep som slår beina under norsk matproduksjon.

For mer informasjon kontakt:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, mobil: 975 99 866

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Pressekontakt

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901