Gå videre til innhold
Trenger Norge fortsatt bonden?

Pressemelding -

Trenger Norge fortsatt bonden?

Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang. Det er knyttet stor spenning til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta det norske landbruket

- Det vil være bønder i Norge og norsk mat i butikken også etter årets forhandlinger, men dette handler om noe større. Det handler om hvilket landbruk vi skal ha framover og hvor mye av maten vår som skal være norsk, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Denne helgen lanserer Norges Bondelag kampanjen ”Norge trenger bonden”. Poenget med kampanjen er å vise særpreget ved det norske landbruket. Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet. 

I Sundvolden-erklæringen sier regjeringen at hovedformålet med landbrukspolitikken nå skal være en kostnadseffektiv matproduksjon.

Se kampanjens nettside her.

- Målet med kampanjen er å få folk til å støtte opp om det norske landbruket. Vi vet at de aller fleste ønsker matproduksjon i Norge, og at folk er glade i de råvarene som norske bønder produserer. I et bratt og kaldt land som Norge er vi avhengig av å utnytte de få ressursene vi har. For å få til dette trenger vi fortsatt bønder over hele landet. For oss er det ingen god løsning å etterligne industrijordbruket vi finner så mange andre steder i verden, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

På nettstedet bondevenn.no kan folk vise sin støtte ved å framsnakke bonden via en framsnakk-generator inspirert av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug . Du vil også møte seks utvalgte bønder fra hele landet. Til sammen representerer bøndene ulike deler av dagens landbruk.

Møt noen av bøndene her. 

Følg kampanjen på Facebook, Twitter og Instagram! 

Related links

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055