Gå videre til innhold
Sandra Borch er en av mange politikere som fikk med seg bondelagets budskap i valgkampen. Her får hun overrakt Landbruksløftet av Andreas Larsen, styremedlem i Troms Bondelag. Foto: Troms Bondelag.
Sandra Borch er en av mange politikere som fikk med seg bondelagets budskap i valgkampen. Her får hun overrakt Landbruksløftet av Andreas Larsen, styremedlem i Troms Bondelag. Foto: Troms Bondelag.

Pressemelding -

Tror på godt samarbeid om ny landbrukspolitikk

Sandra Borch fra Senterpartiet tiltrådte i dag som ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag ser fram til å samarbeide om hvordan ta norsk landbruk videre.

– Jeg vil gratulere Sandra Borch med jobben som ny minister. Vi kjenner Borch som engasjert i og opptatt av næringa, og med erfaring fra mange saksområder som er viktige for oss. Vi ser fram til et godt samarbeid om hvordan vi best mulig kan utvikle norsk matproduksjon framover, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I Hurdalsplattformen sier ny regjering at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal tettes, gjennom en forpliktende og tidfestet plan.

– Vi er fornøyde med at regjeringen har forpliktet seg til et kraftig inntektsløft for bonden. Hurdalsplattformen vil være utgangspunktet for arbeidet til ny minister, og vi mener plattformen er et godt utgangspunkt for en nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk, sier Bjørn Gimming.

Må gjenoppta tilleggsforhandlingene

I juli fikk Norges Bondelag aksept fra Solberg-regjeringen for tilleggsforhandlinger om kompensasjon til bonden for kraftig økte kostnader på blant annet gjødsel. Forhandlingene startet i august, men regjeringen skjøv fra seg ansvaret for å sluttføre dem.

– Noe av det aller første den nye landbruks- og matministeren må ta tak i, er å gjenoppta tilleggsforhandlingene med jordbruket om kostnadskompensasjon for bonden. Dette er ytterligere aktualisert etter den siste prisveksten og stans i salget av mineralgjødsel. Akkurat nå opplever bonden stor usikkerhet i vurderingene om innkjøp for neste år, sier Bjørn Gimming.

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Pressekontakt

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901