Gå videre til innhold
Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Pressemelding -

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. 

På initiativ fra Bondelaget går nå organisasjoner og virksomheter i landbruket sammen om #landbruksløftet. Nå utfordres alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bondens inntekt betydelig. Inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn.

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

  Det er mange aktører fra et bredt landbruk, enten produsenter, organisasjoner eller industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden.

  – Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

   Landbruk inn i valgkampen

   Fra nå og gjennom de kommende seks uker fram til valgdagen, vil stortingskandidater møte #landbruksløftet.

   – Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

    Disse organisasjonene og virksomhetene fra et samlet landbruk støtter #landbruksløftet

    • Norges Bondelag               
    • Norsk Bonde- og Småbrukarlag                 
    • Nortura SA
    • Felleskjøpet Agri                
    • Gartnerhallen SA                                          
    •  Tine
    • Rørosmeieriet                     
    • Grilstad AS
    • Norsk Kylling
    • Midt-Norge Slakteri  AS                    
    • Strand Unikorn og Norgesfôr
    • HOFF SA                               
    • Felleskjøpet Rogaland/Agder                     
    • Furuseth Slakteri AS
    • Fiskå Mølle AS                         
    • Geno SA                                                             
    • Norsk Gartnerforbund
    • Landkreditt                          
    • Norges Skogeierforbund                              
    • Norsk Landbrukssamvirke
    • Norsk Sau og Geit              
    • Norsk Fjørfelag                                               
    • Norsk landbruksrådgivning
    • Bondens Marked                 
    • Tyr                                                                      
    • Norske landbrukstenester
    • Norsvin SA                            
    • Norges Bygdeungdomslag                           
    • Norges Pelsdyralslag
    • Norges Bygdekvinnelag    
    • Norges Birøkterlag                                         
    • Hanen
    • Økologisk Norge
    • Norsk Grønt

    Kontaktpersoner:

    Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, tlf: 4127 5230

    Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, tlf: 9750 8901

    Emner

    Kategorier


    Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

    Kontakter

    Guri Wormdahl

    Pressekontakt Pressesjef 93434200
    Bjørn Gimming

    Bjørn Gimming

    Pressekontakt Leder 41275230
    Sigrid Hjørnegård

    Sigrid Hjørnegård

    Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
    Kevin Karlsen Nordnes

    Kevin Karlsen Nordnes

    Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
    Guro Bjørnstad

    Guro Bjørnstad

    Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055