Gå videre til innhold
- Viser et ønske om endring

Pressemelding -

- Viser et ønske om endring

- At røde og grønne partier vant kommunevalget, er et signal fra velgerne om at vi ikke ønsker sentraliseringsreformene eller endringene regjeringa har satt i gang innenfor landbruket. Regjeringa har manglet vilje og evne til å satse på fornybare næringer i et grønt skifte. Det har vært avgjørende for valgresultatet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står fram som vinnerne i årets kommunevalg. Bartnes mener valgresultatet er viktig for norsk matproduksjon.

 - Valgresultatet viser at folk er opptatt av andre verdier for norsk matproduksjon, enn regjeringa som vil endre eierstrukturen og bærebjelkene i norsk landbruk. sier Bartnes.

Han har særlig store forhåpninger til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiets rolle i kommunestyrene i hele landet, etter at begge disse partiene gjorde et godt valg.

- Med disse partiene i posisjon i kommunestyrer landet over forventer vi sterkere jordvern og bedre lokal tilrettelegging for matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Om to år er det Stortingsvalg og Bartnes mener at årets valgkamp viser at landbruk står høyt på dagsorden i valgkampen.

- Jordvern og konsesjonsloven kom opp som sentrale saker mot slutten av valgkampen. Landbruk er et område partier med regjeringslyst må satse på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055